Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Brief aan de Tweede Kamer

15 juni 2021

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid

Geachte heer M. Esmeijer,

Ondergetekenden en ruim 10.000 Nederlanders roepen u, de Tweede Kamer op, om in actie te komen voor Long COVID (PASC) patiënten. Wij vragen het (demissionair) kabinet om:

  • Long COVID te erkennen als langdurige ziekte, de patiënten te registreren en te zorgen voor informatievoorziening voor zowel artsen, hulpverleners als patiënten
  • Meer wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling te stimuleren
  • Multidisciplinaire onderzoeks- en behandelcentra op te richten, toegankelijk voor alle Long COVID- patiënten en behandelingen te vergoeden
  • Oplossingen te bieden rond re-integratie en inkomensverlies en, vanwege het gebrek aan adequate (medische) hulp en erkenning, de ziektewet te verlengen van 2 naar 3 jaar
  • Hiertoe voldoende fondsen vrij te maken (zie uitgebreide toelichting)

Wij zijn bovendien bezorgd over een grote groep patiënten die de weg naar zorg en online steungroepen niet weet te vinden. Dit geldt voor mensen met een migratieachtergrond, mensen met een taalbarrière, maar ook voor gevallen waar de arts de klachten niet herkent, omdat het klachtenbeeld gevarieerd kan zijn en zelfs mensen met een a-symptomatische besmetting Long COVID kunnen ontwikkelen. 

Long COVID is een steeds groter wordend probleem dat door de overheid lange tijd genegeerd is. Wij vragen u om dit te veranderen. De maatschappelijke urgentie is groot. Veel Long COVID-patiënten zijn niet of minder in staat om te werken, verliezen hun baan en kansen op de arbeidsmarkt of worden genoodzaakt te stoppen met school of studie. Anderen komen in de financiële problemen vanwege een korting op hun inkomen. Gezinnen komen in de problemen omdat het huishouden niet meer gedaan kan worden of omdat moeilijk voor de kinderen gezorgd kan worden. Long COVID-patiënten en hun naasten voelen zich in de steek gelaten. 

Wij zouden de petitie graag persoonlijk willen overhandigen en verder toelichten in een gesprek.

Hartelijke groet, namens de patiëntengroep Long COVID Nederland (PASC),

Eline Brok, 20 jaar
Kathelijn De Brouwere – Hendrikse, 43 jaar
Heleen Dohle, 53 jaar
Jet Goppel, 47 jaar
Emma van de Graaff, 17 jaar
Willemijn Helmink, 39 jaar
Joost Klappe, 52 jaar
Jettie Rozemond, 34 jaar
Tatjana van Run, 36 jaar
Bianca Den Toom, 46 jaar
Marie-Thérèse Woltering, 55 jaar
Vicky van der Togt, 29 jaar

Advertentie
%d bloggers liken dit: