Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Long Covid, behandeling & diagnose

Behandelrichtlijnen

In het najaar van 2020 publiceerden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al een eerste versie van behandelrichtlijnen, steeds aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Dit was bemoedigend voor ons, omdat we verwachtten dat Nederland hier een voorbeeld aan zou nemen. Tot op heden (maart 2022) heeft in Nederland echter nog alleen de Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde richtlijnen voor het omgaan met Long Covid. Er is voor een deel van de patiënten paramedische begeleiding beschikbaar, maar medische richtlijnen voor diagnostisering en behandeling van de symptomen zijn er niet. En die zijn hard nodig! Nog steeds botsen patiënten op onbegrip en ongeloof over hun klachten, en trekken artsen verkeerde conclusies.

Helaas betreffen die verkeerde conclusies zelfs nog het feit dat Covid uitgesloten wordt als een patiënt geen PCR-test heeft gehad of als er geen antistoffen worden aangetroffen. Echter, het grootste deel van de patienten van de eerste golf heeft geen PCR test mogen krijgen. Bovendien was al in de zomer van 2020 bekend dat antistoffen mogelijk snel verdwijnen of zelfs niet worden aangemaakt. In september 2021 hebben de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een onderzoek bekend gemaakt waaruit blijkt dat bij 36% van de Covid19-patiënten geen antistoffen worden aangetoond:

Not all persons recovering from severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection develop SARS-CoV-2–specific antibodies. We show that nonseroconversion is associated with younger age and higher reverse transcription PCR cycle threshold values and identify SARS-CoV-2 viral loads in the nasopharynx as a major correlate of the systemic antibody response. … 36% of our cohort represented serologic nonresponders.

Inmiddels is er al veel meer bekend over de problemen met het immuunsysteem veroorzaakt of verergerd door SARS-COV2.

Er is internationaal al zoveel kennis en voortgang in biomedisch onderzoek, maar patiënten kijken echter machteloos toe hoe dit in Nederland genegeerd blijft. Dit is niet in het belang van de vele patiënten (en dus de maatschappij), en ook een probleem voor de Volksgezondheid!

Naast het verzoek aan de Tweede Kamer voor het oprichten van multidisciplinaire specialistische klinieken, verzoeken we de medische sector gebruik te maken van internationale richtlijnen, omdat die ook zeer bruikbaar zijn voor patiënten in Nederland.

Advertentie
%d bloggers liken dit: