Home

Long Covid Nederland biedt patiënten onderlinge support en deelt ervaringen en kennis met betrekking tot de systemische aandoeningen die het gevolg zijn van het Coronavirus SARS-Cov-2. Al snel merkten wij, veelal patiënten uit de eerste golf van voorjaar 2020, dat onze afwijkende symptomen en het grillige verloop van de ziekte niet werden gezien door de overheid, media en helaas ook niet door artsen. Internationaal vonden we al snel gehoor bij patiëntengroepen die ervaringen en tips met elkaar deelden. Waardevolle informatie die ook na maanden Nederland niet bereikte. Het gebrek aan kennis en beleid in Nederland heeft ons ertoe besluiten een petitie in te dienen op 6 juli 2021. Gesprekken met de Tweede Kamer lopen nog, maar ondanks de groeiende ernst van het probleem komt er weinig beweging in zowel qua medische kennis en behandeling als randvoorwaarden voor een waardig leven.

Zolang de ziekte niet wordt erkend, is genezing onbereikbaar, terwijl velen van ons nauwelijks kunnen functioneren. Al sinds het voorjaar van 2020 staan wij grotendeels buiten de maatschappij!

Wachten totdat Nederland in beeld heeft om hoeveel mensen het gaat en nog langer wachten totdat behandelingsprotocollen zijn opgenomen in de richtlijnen, kost nog eens jaren van ons leven.

Long Covid Ervaringsverhalen

longcovidnederland@gmail.com

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag